Satış Politikası

Satış Politikamız müşteri olarak sizi memnun kılacak ve tiyatroaklakara.com'daki satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu Satış Politikası, burada yapılan atıfla Kullanım Koşullarımızın bir bölümünü teşkil eder.

Satış Politikası: Satış işlemi akabinde veya satılan biletlerin kaybolması, çalınması, hasar görmesi yada imha olması durumunda değiştirme yada para iadesi yapma zorunluluğumuz bulunmamakta olup; bu gibi hususlarda karar verme yetkisi tamamen Tiyatro Ak'la Kara'ya aittir. Biletlerinizi aldığınızda lütfen bunları güvenli bir yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığı veya ısı nedeniyle biletlerin zarar görebileceğini lütfen unutmayınız. tiyatroaklakara.com'dan bilet satın alırken her bir etkinlik için önceden belirlenmiş sınırlı sayıda bilet alma hakkınız vardır. Bu sayı, ilk satın alım sayfasında belirtilmektir. Bu uygulama ile haksız bilet alımlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Etkinlikler zaman zaman çeşitli sebeplerle iptal edilebilmekte veya ertelenebilmektedir. İptal durumunda ücret iadesi konusunda bilgi almak için bizimle temasa geçebilirsiniz. Etkinliğin yer veya zamanında değişiklik olması durumunda bazı ücret iade ve süre sınırlamaları getirebilmektedir. İptal edilen veya değişiklik yapılan etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

Yapmış olduğunuz bilet satın alım işlemiyle ilgili bilgi için bizimle temasa geçerek siparişinizin tamamlanması sırasında size verilen sipariş numarasını bildiriniz.

Bilet Şart ve Koşulları

1. Satın almış olduğunuz bilet Tiyatro Ak'la Kara'nın malı olmaya devam etmekte olup; dilendiğinde üzerine basılı ücreti iade etmek suretiyle geri alınabilen ve giriş reddedilebilen kişisel bir izin niteliğindedir. Satın alan, bu biletin münhasıran şahsi kullanım için satın alınmış olduğunu ve (Tiyatro Ak'la Kara tarafından açıkça izin verilmiş olması hariç) hiçbir iş veya ticari faaliyetin bir unsurunu teşkil etmek üzere satın alınmadığını beyan ve taahhüt eder. Özel olarak, bilet satılamaz, ilave ücretle olsun diğer şekilde olsun satışı teklif edilemez; reklam, (yarışma ve çekilişler de dahil) promosyon veya diğer ticari maksatlarla kullanılamaz. Biletin, üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyata satılması veya satışına teşebbüs edilmesi, hiçbir ücret iadesi veya diğer telafi olmaksızın bilete el koyma veya iptal için haklı sebep teşkil eder.

2. Biletlerinizi kontrol yükümlüğü size aittir. Normal şartlar halinde tüm satışlar kesin ve iadesizdir.

3. Bir etkinlik iptal edildiğinde veya tarihi değiştirildiğinde uygulanacak prosedür Tiyatro Ak'la Kara tarafından belirlenir ve duyurulur. Tiyatro Ak'la Kara, bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda bilet hamillerini söz konusu iptalden haberdar etmek için makul gayreti gösterecektir. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği hususu ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin tarihi ve saati konusunda bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir.

4. Etkinliğin iptal edilmiş olması haricinde satın alınan biletler satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez, ücret iadesi yapılmaz. Bir etkinliğin iptal edilmiş olması durumunda veya bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Geri ödemeler konusunda Tiyatro Ak'la Kara'nın belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uymak müşterilerimizin sorumluluğundadır. Bir gösterinin ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda gösteri mekanı veya organizatör geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilir. Asıl etkinlik tarihinden önce satın alınmış biletlere ilişkin ücret iadesi, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ile sınırlıdır.

İptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarının iade edilebilmesi için, biletlerin Tiyatro Ak'la Kara'ya teslim edilmesi zorunludur.

5. Bu bilet Tiyatro Ak'la Kara'nın kural ve düzenlemelerine tabi olarak tanzim olunmuştur. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birinin ihlali ya da hasar, rahatsızlık, veya yaralanmaya sebep olması muhtemel davranışlar içinde olmanız durumunda Tiyatro Ak'la Kara sizi mekan dışına çıkarma hakkına sahiptir.

6. Tiyatro Ak'la Kara, kural ve düzenlemelerinin herhangi bir ihlali durumunda ilgili müşterinin girişini engelleme hakkını saklı tutar. Tiyatro Ak'la Kara, müşterilerin güvenliğini temin amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapabilir.

7. Geç kalaların, etkinlikte verilen uygun bir ara sırasında girişine imkan verilmesi tamamen Tiyatro Ak'la Kara'nın belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır.

8. Kayıp veya çalınan biletlerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Zarar görmüş, çalınmış, kaybedilmiş biletlerin tekrar basılması, değiştirilmesi ve/veya iade edilmesi tamamen Tiyatro Ak'la Kara'nın kararına bağlıdır.

9. Tiyatro Ak'la Kara, hiçbir şekilde para iadesi veya bilet değiştirme zorunluluğu olmaksızın programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

10. Fotoğraf makinesi veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Tiyatro Ak'la Kara'nın belirlediği Kural ve Düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanları, lazer kalemi, cep telefonu, (engellilere kılavuzluk edenler hariç) köpekler, ve müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içecekler yasaktır.

11. Tiyatro Ak'la Kara, şahsi eşyalarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

12. Bilet hamili, sadece bilet üzerinde yazılı kıymete haiz bir adet yer üzerinde hak sahibi olup; Tiyatro Ak'la Kara, bilet üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutar.

13. Etkinlik mekanına giriş ve çıkışlar Tiyatro Ak'la Kara'nın belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bilet kontrolünden sonra dışarı çıkıp tekrar girilmemesi genel esastır.

14. Bilet hamilleri, izleyiciler olarak ses ve görüntü kaydedilmesine işbusuretle muvafakat ederler.

15. Biletler, satınalma işleminden sonrasında belirtilen e-posta adresine dijital olarak gönderilecektir, basılı talep edilmesi durumunda etkinlik günü Tiyatro Ak'la Kara 'nın gişesinden temin edilebilmektedir. 

16. Biletler, kişi başına, kredi kartı başına belli bir maksimum adet ile sınırlandırılabilecek olup bazı etkinliklerde hane başına sınırlamaya da gidilebilir. Bu adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme hakkımızı saklı tutarız.

17. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabi olup; Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 11. Maddesinin (f) bendi gereği mesafeli sözleşmelerde uygulanan esas ve usullere tabi değildir.

18. Tiyatro Ak'la Kara internet sitesi İngilizce ve Türkçe dillerinde inşa edilmiştir. Türkçe ve İngilizce metinler arasında herhangi bir farklılık ve/veya çelişki olması halinde Türkçe metin esas alınacaktır.