Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi 

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Tiyatro Ak'la Kara (“tiyatro”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması hususlarına büyük bir önem göstermekteyiz. Bu bilinçle, tiyatro olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, tiyatro ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

KVKK’da belirtildiği üzere tiyatro'da veya tiyatro'nun talimatı ile işlenmekte olan kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olduğumuz bilincinde olarak, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlamalar çerçevesinde işlemekteyiz.

1.     Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak tiyatro tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

2.     Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, tiyatro tarafından sağlanan hizmet ve tiyatro'nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, tiyatro birimleri, tiyatro'nun beraber çalıştığı tedarikçiler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, tiyatro ve tiyatro'nun iştirakleri ile tiyatro ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi başta olmak üzere, kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması, ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak adına gerekli çalışmaların yapılması, ürün ve hizmetlerimizin sizlerin kullanım alışkanlıklarınıza göre şekillendirilerek size sunulması veya önerilmesi, tiyatro ve iştiraklerinin iş stratejilerinin belirlenmesi ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen  kişisel verileri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecektir. tiyatro'nun ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe ve KVKK’da belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veya birden fazlası geçerli olduğu müddetçe kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Buna ek olarak tiyatro'yu, internet sitemizi veya tiyatro ile bağlantılı soysal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

3.     İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; 2. maddede belirtilen amaç