Kullanım Koşulları

Sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, Tiyatro Ak'la Kara internet sitesinin ("Site") kullanılmasına ilişkin bu koşulları ve site ile ilgili bütün mevcut yasal düzenlemelere uyacağınızı açıkça kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Tiyatro Ak'la Kara ve www.tiyatroaklakara.com (birlikte "Tiyatro"), site’de ilan edilmekle yürürlüğe girmek üzere dilediği vakit koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle Site’nin bu sayfasına periyodik ve düzenli olarak bakmanızı öneririz.

Kullanım Koşullarına aykırı davrandığınız takdirde; Tiyatro, Siteyi kullanmanıza son verebilir, ileride Siteyi kullanmanızı engelleyebilir, bilet siparişinizi iptal edebilir ve/veya aleyhinize hukuki yollara başvurabilir.

Siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme, görüntüleme ve Site’nin sayfalarını sadece kişisel kullanımınız için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Tiyatro sizi yazılı olarak yetkilendirmedikçe; Site’deki bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgiler almak, sadece kendi kullanımınız için bilet satın almak ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı da kabul etmektesiniz.

Site’nin içeriği ve yazılımı,Tiyatro'ya ve/veya onun tedarikçilerine aittir ve Türkiye ve uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır. Site sayfalarına yasal telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır.

Tiyatro'nun, bileti sattıktan sonra değiştirme veya bedelini iade etme ya da çalınan, kaybolan, hasar gören veya imha olan biletleri değiştirme veya bedelini iade etme zorunluluğu bulunmamakta olup; bu gibi hususlarda karar verme yetkisi tamamen Tiyatro'ya aittir. Biletlerinizi aldıktan sonra lütfen emin bir yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığı veya ısının bazen biletlere zarar verebileceğini lütfen unutmayınız.

Etkinlikler zaman zaman çeşitli nedenlerle iptal edilebilmekte veya ertelenebilmektedir. Bu gibi hususlar, Site’de derhal ilan edilecektir. Etkinlik iptal edildiği takdirde, bilet bedelinin iadesi konusunda bilgi almak için lütfen bizimle temas kurunuz. Etkinliğin yeri veya tarihi değiştirildiği takdirde, bilet bedelinin iadesi konusunda belirli sınırlamalar getirebilmektedir. Bu konuya ilişkin tam ve detaylı bilgi için lütfen bizimle temas kurunuz.

Erişim ve Müdahale:

Tiyatro web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. Bizim altyapımız üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Önceden Tiyatro'nun açık ve yazılı iznini almadan, bizim web sitemizin içeriğini kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, bu içerikten türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) kabul etmektesiniz.

Site’nin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve her türlü hukuki tedbirler alınacaktır.

Bu siteyi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Bir kullanıcını